S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

Telefónny kontakt : +421 948 700 269

                 

KONTAKTY

Peter Kolačkovský
Čakanovce 86
044 45 Čakanovce (Košice-okolie)
gitart.hm@gmail.com
Produkty: +421 948 700 269
Fakturácie: +421 948 051 339

Obchodné Podmienky
Obchodné Podmienky

 

Obchodné podmienky


Tieto Všeobecné Obchodné Podmienky (ďalej len „VOP“) bližšie vymedzujú a upravujú práva a povinnosti Predávajúceho  a Spotrebiteľa. Obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Predávajúci:

Obchodné meno: Peter Kolačkovský

Sídlo podnikania: Čakanovce 86, 044 45 Čakanovce

e-mail: gitart.hm@gmail.com

Tel. číslo: +421 948 051 339

IČO: 32461780

DIČ: 1025655202

Číslo živnostenského registra : 803-6536/vydal Okresný úrad Košice-okolie

Dozorný orgán: Inšpektorát SOI (Slovenská obchodná inšpekcia) pre Košický kraj, Vrátna č.3, 043 79 Košice 1, www.soi.sk

Spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania   alebo povolania.

Firemný spotrebiteľ je zákazník, ktorý tovar nakupuje na firmu (uvádza pri objednávke IČO, DIČ alebo IČ DPH). Firemní zákazníci nemajú takisto nárok na vrátenie tovaru bez udania dôvodu, odstúpenie od zmluvy, ani nemajú automaticky 24 mesačnú záručnú dobu.   Vzťah medzi Firemným spotrebiteľom a Predávajúcim sa neriadi Občianskym zákonníkom, ale Obchodným zákonníkom.

2. OBJEDNÁVANIE TOVARU – NÁKUP, UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY NA DIAĽKU

Internetový obchod www.gitart-hm.com obsahuje položky, ktoré sú k dispozícii k predaju. Pri každom tovare sú uvedené jeho vlastnosti, parametre, dostupnosť a predajná cena.

Pokiaľ sa zmluvné strany dohodnú a obe súhlasia, môžu uzatvoriť aj kúpnu zmluvu na základe individuálnych podmienok.

Objednávku je možné uzatvoriť prostredníctvom objednávkového formulára, e-mailom alebo telefonicky.

Objednávka obsahuje :

■ objednaný tovar spolu s kúpnou cenou

■ spôsob dopravy a náklady na dopravu (náklady spojené s balením sú zahrnuté v cene dopravy)

■ spôsob platby

Postup pri objednávaní tovaru:

■ Spotrebiteľ vloží tovar do elektronického nákupného košíka v eshope

■ Spotrebiteľ vyplní objednávkový formulár v týchto krokoch:

  1. krok – Košík

■ Spotrebiteľ načíta elektronický nákupný košík, ktorý obsahuje informácie o objednávanom tovare – množstvo, kúpnu cenu za každý tovar osobitne a celkovú kúpnu cenu tovaru (vrátane DPH)

■ vyberie si spôsob dopravy a spôsob platby – klikne na slovo „Objednať“

■ v tomto kroku má Spotrebiteľ možnosť vrátiť sa späť kliknutím na „Pokračovať v nákupe“

  1. krok – Objednávka je vytvorená

■ obsahuje informácie o objednávanom tovare – množstvo, kúpnu cenu za každý tovar osobitne, cenu dopravy a platby a celkovú cenu

■ Spotrebiteľ vyplní osobné údaje pre účel vybavenia objednávky (meno, priezvisko, e-mail, telefón, adresa) a klikne na slovo „Pokračovať“

■ v tomto kroku má Spotrebiteľ možnosť vrátiť sa späť kliknutím na „Späť na košík“

  1. krok – Súhrn objednávky pred odoslaním

■ obsahuje dodaciu adresu a celú objednávku vrátane celkovej ceny, kde má Spotrebiteľ možnosť skontrolovať zadané údaje pred odoslaním objednávky

■ v tomto kroku má Spotrebiteľ možnosť vrátiť sa späť kliknutím na „Späť na košík“

■ Spotrebiteľ zaškrtne voľné políčko, kde je oboznámený s obchodnými podmienkami a berie na vedomie spracovanie osobných údajov pre účel vybavenia objednávky (podčiarknuté dokumenty je možné otvoriť kliknutím na ne a tak sa oboznámiť s ich obsahom)

■ Spotrebiteľ odošle objednávku kliknutím na „Odoslať objednávku“

Odoslaním objednávky Spotrebiteľ potvrdzuje správnosť údajov zadaných v objednávke. 

Spotrebiteľ obdrží „automatické“ potvrdenie objednávky s názvom „Nová objednávka XXXXXXX“ na e-mailovú adresu, ktorú zadal pri objednaní.  
„Automatický“ e-mail „Nová objednávka“ obsahuje:

■ Zoznam objednaného tovaru, ďalej len „Objednávka“– názov, množstvo, kúpna cena, doprava, spôsob platby, cena celkom

■ Číslo objednávky, Dátum a čas objednania

■ Dodacia adresa

■ Fakturačné údaje

■ Prílohy

Prílohou tohto „automatického“ e-mailu sú 3 dokumenty:

■ Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

■ Všeobecné obchodné podmienky

■ Ochrana osobných údajov

Predávajúci po obdržaní Objednávky, v čo najkratšom čase, potvrdí Objednávku zaslaním e-mailu „Potvrdenie prijatia objednávky – Číslo objednávky: XXXXXXX“, pri Osobnom odbere „Potvrdenie prijatia objednávky pre Osobný odber – Číslo objednávky: XXXXXXX“ na adresu, ktorá je uvedená v objednávke.

Potvrdením objednávky, vzniká zmluvný vzťah, na základe kúpnej zmluvy.

E-mail „Potvrdenie prijatia objednávky – Číslo objednávky: XXXXXXX“ a e-mail „Potvrdenie prijatia objednávky pre Osobný odber – Číslo objednávky: XXXXXXX“ obsahuje:

■ Číslo objednávky

■ Informácie o spracúvaní a expedovaní objednávky podľa voľby spôsobu platby a odberu

■ Platobné údaje pre realizáciu platby prevodom

■ Číslo faktúry a možnosť načítania faktúry kliknutím na jej číslo

■ Dátum a čas objednania

■ Objednávka

■ Dodacie a fakturačné údaje

3. POSTUP SPRACOVANIA OBJEDNÁVKY PREDÁVAJÚCIM A INFORMOVANIE SPOTREBITEĽA

Predávajúci po prijatí platby na účet Predávajúceho môže/nemusí odoslať Spotrebiteľovi e-mail s názvom „Platba prijatá – Číslo objednávky: XXXXXXX“.

Toto potvrdenie Predávajúci odosiela Spotrebiteľovi - „Novému Zákazníkovi“, ktorí zvolil spôsob platby PREVODOM, ako informáciu o prijatí platby na účet Predávajúceho a následne Predávajúci zabalený tovar expeduje na dodaciu adresu Spotrebiteľa, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak.

Spotrebiteľovi, ktorý si zvolil spôsob platby DOBIERKOU, tento e-mail Predávajúci neodosiela.

E-mail „Platba prijatá – Číslo objednávky: XXXXXXX“ obsahuje:

■ Číslo objednávky

■ Informácie o prijatí platby na účet Predávajúceho

Pre Osobný odber po prijatí platby na účet Predávajúceho, Predávajúci informuje Spotrebiteľa o pripísaní platby na účet Predávajúceho e-mailom s názvom „Platba prijatá a Objednávka pripravená na Osobný odber – Číslo objednávky: XXXXXXX“.

E-mail „Platba prijatá a Objednávka pripravená na Osobný odber – Číslo objednávky: XXXXXXX“ obsahuje:

■ Číslo objednávky

■ Informácie o prijatí platby na účet Predávajúceho

■ Informácie o mieste a čase vyzdvihnutia Objednávky Spotrebiteľom

Predávajúci informuje Spotrebiteľa o expedovaní zásielky formou e-mailu s názvom „Objednávka expedovaná – Číslo objednávky: XXXXXXX“.

E-mail „Objednávka expedovaná – Číslo objednávky: XXXXXXX“ obsahuje:

■ Číslo objednávky

■ Podacie číslo zásielky, získané od prepravnej spoločnosti pre možnosť Spotrebiteľa sledovať zásielku na internetovom portáli prepravcu, ktorého si zvolil Spotrebiteľ v Objednávke. Spotrebiteľ môže/nemusí túto zásielku sledovať. Podacie číslo zásielky je uvedené na konci priloženej faktúry.

■ Číslo faktúry a možnosť načítania faktúry kliknutím na jej číslo

Po prevzatí Objednávky Predávajúci odosiela Spotrebiteľovi e-mail s názvom „Objednávka vybavená – Číslo objednávky: XXXXXXX“. Vybavenou Objednávkou sa rozumie Objednávka, ktorú Spotrebiteľ prevzal od prepravcu (osobným odberom alebo prevzatím zásielky na pošte/výdajnom mieste prepravcu).

Zmena objednávky

Objednávku môže zmeniť:

■ Predávajúci aj Spotrebiteľ

Objednávku je možné zmeniť:

■ telefonicky alebo písomnou formou (e-mail)

■ iba do chvíle, kým Objednávka nebola expedovaná Spotrebiteľovi

Predávajúci informuje Spotrebiteľa o upravenej objednávke formou e-mailu s názvom „Zmena objednávky“.

E-mail „Zmena objednávky – Číslo objednávky: XXXXXXX“ obsahuje:

■ Číslo objednávky

■ Objednávka (upravená objednávka po dohode oboch strán) .

■ Číslo faktúry a možnosť načítania faktúry kliknutím na jej číslo (upravená faktúra) 

Zmena objednávky sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy, ktorá je v takom prípade uzavretá potvrdením Spotrebiteľa o prijatí tejto zmeny Predávajúcemu odpoveďou na email s názvom „Zmena objednávky“. Predávajúci odporúča Spotrebiteľovi skontrolovať obsah Zmenenej objednávky.

Storno objednávky

Objednávku môže stornovať:

■ Predávajúci aj Spotrebiteľ

Objednávku je možné stornovať:

■ telefonicky alebo písomnou formou (e-mail)

■ iba do chvíle, kým Objednávka nebola expedovaná Spotrebiteľovi

Predávajúci informuje Spotrebiteľa o stornovaní objednávky formou e-mailu s názvom „Storno objednávky“.

E-mail „Storno objednávky – Číslo objednávky: XXXXXXX“ obsahuje:

■ Číslo objednávky

■ Objednávka, ktorá bola stornovaná

Práva a povinnosti Predávajúceho pri uzatváraní kúpnej zmluvy na diaľku

Predávajúci má právo na:

■ riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od Spotrebiteľa za dodaný tovar

Predávajúci sa zaväzuje Spotrebiteľovi dodať:

■ druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky,

■ tovar, ktorý vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR

■ tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy

Predávajúci nezodpovedá za:

■ oneskorené dodanie tovaru zavinené prepravnou spoločnosťou

■ oneskorené dodanie tovaru zavinené udaním nesprávnej alebo neúplnej adresy prijímateľa

■ za poškodenie zásielky zavinené prepravnou spoločnosťou

Práva a povinnosti Spotrebiteľa pri uzatváraní kúpnej zmluvy na diaľku

Spotrebiteľ má právo na:

■ dodanie tovaru množstve a kvalite, ktorá vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR

■ dodanie tovaru v termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami

Spotrebiteľ sa zaväzuje:

■ zaplatiť za tovar kúpnu cenu vrátane nákladov na dodanie vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky

4. UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET – REGISTRÁCIA

Užívateľský účet znamená časť e-shopu, ktorá je Spotrebiteľovi zriadená Registráciou (t.j. pre každého Spotrebiteľa unikátna) a sprístupnená po zadaní Prístupových údajov.

Registrácia nie je podmienkou uzatvorenia kúpnej zmluvy.

■ na základe Registrácie môže Spotrebiteľ vstupovať do svojho Užívateľského účtu, kde môže vykonávať objednávanie tovaru. Spotrebiteľ môže objednávať tovar tiež bez registrácie.

■ pri registrácii do Užívateľského účtu a pri objednávaní tovaru je Spotrebiteľ povinný správe a pravdivo uvádzať všetky údaje. Údaje uvedené v Užívateľskom účte je Spotrebiteľ pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať a pri objednávaní tovaru sú Predávajúcim považované za správne.

■ prístup k Užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Spotrebiteľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o informáciách nevyhnutných k prístupu do jeho Užívateľského účtu. V takom prípade Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie Užívateľského účtu tretími osobami.

■ Spotrebiteľ nie je oprávnený umožniť využívanie Užívateľského účtu tretím osobám

■ Predávajúci môže zrušiť Užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď Spotrebiteľ svoj Užívateľský účet nevyužíva dlhšie ako 5 rokov alebo keď Spotrebiteľ poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane týchto všeobecných obchodných podmienok)

■ Spotrebiteľ berie na vedomie, že Užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho, prípadne na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.

■ Spotrebiteľ  môže svoj Užívateľský účet zrušiť bez aj udania dôvodu

5. CENY TOVARU

Ceny uvedené na internetovom portáli www.gitart-hm.com sú platné v čase objednania tovaru a sú uvádzané vrátane DPH. K cene tovaru sú pripočítané náklady spojené s balením a doručením, ktoré hradí Spotrebiteľ.

■ Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien tovarov. Nové ceny sú pre Spotrebiteľa platné dňom ich uverejnenia na internetovej stránke. Na objednávku, ktorú Spotrebiteľ už odoslal, sa vzťahujú ceny, ktoré boli platné v momente jej odoslania

Ceny látok, podkladových materiálov, minky, popruhov, zipsov v metráži sú uvádzané za 10 cm, ceny látkových panelov, nití, galantérie, príslušenstva a pomôcok sú uvádzané za 1 ks, ceny Pások Fix 30 sú uvádzané za 1 m.

■ Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke, a ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list

6. PLATOBNÉ PODMIENKY

Úhradu je možné zrealizovať:

PREVODOM na účet Predávajúceho:

Platobné údaje pre realizáciu platby PREVODOM:

pre SK na účet vedený vo Fio banke: 2101224643/8330 (platba v EUR)

IBAN: SK39 8330 0000 0021 0122 4643

pre CZ na účet vedený vo Fio banke: 2101224643/2010 (platba v CZK)

Pri platbe je dôležité uviesť správny variabilný symbol (číslo faktúry).

Po pripísaní platby na účet Predávajúceho, Predávajúci informuje Spotrebiteľa o pripísaní platby na účet Predávajúceho e-mailom s názvom „Platba prijatá – Číslo objednávky: XXXXXXX“

Pre Osobný odber po prijatí platby na účet Predávajúceho, Predávajúci informuje Spotrebiteľa o pripísaní platby na účet Predávajúceho e-mailom s názvom „Platba prijatá a Objednávka pripravená na Osobný odber – Číslo objednávky: XXXXXXX“

alebo

NA DOBIERKU kuriérovi (v rámci SR)

Platobné podmienky pre SK:

Doprava:

osobný odber 0,00€

Slovenská pošta 4,20€

Packeta 2,99€  (platba iba prevodom)

Spôsob platby:

prevodom na účet 0,00€

dobierka 1,80€

Platobné podmienky pre CZ:

Doprava:

osobný odber 0,00€

Slovenská pošta 13,00€

Packeta 3,99€

Spôsob platby:

prevodom na účet 0,00€

Platobné podmienky pre EU:

Doprava:

osobný odber 0,00€

poštovné a balné 29,00€

Spôsob platby:

prevodom na účet 0,00€

Platobné podmienky pre USA:

Doprava:

osobný odber 0,00€

poštovné a balné 39,00€

Spôsob platby:

prevodom na účet 0,00€

7. DODACIE PODMIENKY

Voľba spôsobu dodania tovaru sa vykonáva v priebehu objednávania tovaru.

■ Náklady na dodanie tovaru v závislosti na spôsobe odoslania a prevzatia tovaru sú uvedené v objednávke Spotrebiteľa a v potvrdení objednávky Predávajúcim. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe zvláštneho požiadavku Spotrebiteľa, znáša Spotrebiteľ riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

■ Ak je Predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené Spotrebiteľom v objednávke, je Spotrebiteľ povinný prevziať tovar pri dodaní. V prípade, že je z dôvodov na strane Spotrebiteľa nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v Objednávke, je Spotrebiteľ povinný zaplatiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

■ Pri prevzatí tovaru od Prepravcu odporúčame Spotrebiteľovi skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek vád toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu nasvedčujúceho neoprávnenému vniknutiu do zásielky, nemusí Spotrebiteľ zásielku od prepravcu prevziať.

■ Predávajúci vystaví Spotrebiteľovi daňový doklad – faktúru. Faktúra je súčasťou e-mailu „Potvrdenie prijatia objednávky – Číslo objednávky: XXXXXXX“, pri Osobnom odbere „Potvrdenie prijatia objednávky pre Osobný odber – Číslo objednávky: XXXXXXX“ a súčasne je doložená k dodávanému tovaru.

■ Spotrebiteľ nadobúda vlastnícke právo ku tovaru zaplatením celej kúpnej ceny za tovar, vrátane nákladov na dodanie, najskôr však prevzatím tovaru. Zodpovednosť za náhodnú stratu, poškodenie, či zničenie tovaru, prechádza na Spotrebiteľa okamihom prevzatia tovaru. 

Expedovanie Objednávky

Zásielky expedujeme prostredníctvom:

■ Slovenská pošta, a.s.

■ Packeta Slovakia s.r.o.  

Objednaný tovar je expedovaný na druhý pracovný deň po pripísaní úhrady na účet predávajúceho.

Náklady na prepravu hradí Spotrebiteľ.

O odoslaní tovaru je Spotrebiteľ informovaný e-mailom o expedovaní tovaru. 

Osobný odber

Tovar môže byť Spotrebiteľovi odovzdaný Osobným odberom. Po pripísaní platby na účet Predávajúceho je Objednávka pripravená na Osobný odber na adrese: Čakanovce 86, 044 45 Čakanovce, prípadne na adrese Hutnícka 1, 040 01 Košice. 

Čas prevzatia Objednávky je realizovaný po dohode, Predávajúci kontaktuje Spotrebiteľa telefonicky na čísle uvedenom v Objednávke.

8. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY A LEHOTA NA ODSTÚPENIE

■ Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy (podľa zákonu č. 102/2014 § 3 ods.1 písm. h) aj bez udania dôvodu do 14 dní od prevzatia tovaru. Tovar sa považuje za prevzatý Spotrebiteľom okamihom, keď Spotrebiteľ, alebo ním určená tretia osoba, s výnimkou dopravcu, prevezme všetky časti objednaného tovaru.

■ Ak si Spotrebiteľ objednal viacero produktov v jednej objednávke a tieto produkty mu budú dodávané po častiach, potom sa tovar považuje za prevzatý až v okamihu, keď Spotrebiteľ prevezme posledný dodaný tovar. Od toho okamihu začína plynúť doba na odstúpenie od zmluvy.

■ Lehota na odstúpenie začína dňom, ktorý nasleduje po prevzatí tovaru. Ak posledný deň tejto lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo štátny sviatok, posledným dňom lehoty je najbližší nasledujúci pracovný deň.

■ Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy na základe zákona 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

■ Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy podľa zákona č.102/2014 Z.z. §7 ods.1 u predávajúceho na základe formuláru na odstúpenie od zmluvy. Formulár na odstúpenie od zmluvy a VOP sú doručené Spotrebiteľovi prostredníctvom e-mailu „Nová objednávka XXXXXXX“ ako príloha v PDF formáte.

■ Podľa § 7, ods. 6 písm. c) zákona č. 102/2014 Spotrebiteľ NEMÁ právo na odstúpenie od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného Spotrebiteľa.

■ Firemní spotrebiteľ nemá nárok na vrátenie tovaru bez udania dôvodu, ani odstúpenie od zmluvy

■ Predávajúci môže od uzatvorenia kúpnej zmluvy odstúpiť v prípadoch, ak sa stane plnenie z akéhokoľvek dôvodu nemožným (zánik záväzku podľa § 575 Občianskeho zákonníka). Ak Predávajúci nesplní zmluvu, pretože objednaný tovar nemôže dodať, je povinný o tom bezodkladne informovať Spotrebiteľa.

Práva a povinnosti Predávajúceho pri odstúpení od zmluvy

■ Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, vrátiť Spotrebiteľovi všetky platby, vrátane nákladov na dopravu (poštovné), ktoré od neho prijal na základe zmluvy.

■ Ak Spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, predávajúci je povinný vrátiť mu náklady na poštovné len do výšky najlacnejšej formy poštovného, uvedeného v e-shope www.gitart-hm.com.

■ Predávajúci je povinný vrátiť Spotrebiteľovi platbu rovnakým spôsobom, aký použil Spotrebiteľ pri svojej platbe. Spôsob platby je možné zmeniť iba v prípade, ak s tým Spotrebiteľ súhlasí.

■ Predávajúci nie je povinný vrátiť platbu pred tým, ako mu bol tovar doručený, avšak je povinný vrátiť platbu po doručení potvrdenia o odoslaní tovaru Spotrebiteľom (doklad z pošty).

Práva a povinnosti Spotrebiteľa pri odstúpení od zmluvy

■ Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy na vrátenie tovaru v písomnej podobe. Môže použiť vyššie spomínaný formulár, ktorý mu bol doručený e-mailom, alebo použiť vlastný formát vyhlásenia.

■ Odstúpenie od zmluvy je potrebné doručiť Predávajúcemu prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresu sídla. E-mailovú adresu a adresu sídla obsahuje každá faktúra, VOP a tieto informácie sú uvedené aj na www.gitart-hm.com v sekcii „Kontakty“.

■ Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy, zaslať tovar späť, alebo ho odovzdať Predávajúcemu.

■ Pri odstúpení od zmluvy znáša Spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu podľa zákona 102/2014 §10, ods.3. Spotrebiteľ hradí poštovné za odoslanie tovaru sám.

■ Tovar nesmie byť poškodený a spolu s tovarom musí Spotrebiteľ odovzdať všetky dokumenty, týkajúce sa predmetného tovaru (návod na obsluhu, záručný list a pod.), ktoré obdržal pri jeho kúpe.

■ Spotrebiteľ musí pre uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy predložiť originál dokladu o kúpe, z ktorého je zrejmé u koho, kedy, čo a v akej cene bol tovar zakúpený.  Ak takýto doklad Spotrebiteľ neodovzdá, nemôže si uplatniť  právo na odstúpenie od zmluvy.

9. ZÁRUČNÁ DOBA

■ Na predávaný tovar, pokiaľ nie je uvedené inak, je poskytovaná zákonná záručná doba 24 mesiacov.

■ Dokladom o predaji je faktúra, ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list.

■ Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru (osobným odberom alebo prevzatím zásielky na pošte/výdajnom mieste prepravcu).

■ Záručná doba na tovar, zakúpený Firemným spotrebiteľom, nie je 24 mesiacov, ale 12 mesiacov.

10. REKLAMÁCIE

Uplatnenie reklamácie, práva Spotrebiteľa pri uplatnení reklamácie

■ Predávaný tovar musí mať požadovanú, prípadne právnymi predpismi ustanovenú akosť, množstvo, mieru alebo hmotnosť a musí byť bez vád.

■ Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť má Spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

■ Spotrebiteľ môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci za vec bez vady, ako to Predávajúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

■ Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má Spotrebiteľ právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Spotrebiteľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, avšak Spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave, alebo pre väčší počet vád, vec riadne užívať.

■ Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny veci.

■ Ak treba, aby sa pri užívaní veci zachovali osobitné pravidlá, najmä ak sa užívanie riadi návodom alebo je upravené technickou normou, je Predávajúci povinný Spotrebiteľa s nimi oboznámiť, ibaže ide o pravidlá všeobecne známe. Pri tovare, ktorého používanie sa riadi návodom, je tento návod vždy priložený. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí Spotrebiteľom.

■ Spotrebiteľovi odporúčame skontrolovať tovar ihneď pri prevzatí. Ak je na zásielke výrazné mechanické poškodenie, zjavne spôsobené prepravou, odporúčame zásielku neprevziať. Ak je zásielka bez zjavného poškodenia obalu, avšak samotný tovar je poškodený a to spôsobom, ktorý mohol vzniknúť  manipuláciou pri preprave, odporúčame uplatniť reklamáciu priamo u Predávajúceho. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u Predávajúceho, u ktorého bola vec kúpená.

■ Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

■ Reklamácia sa vzťahuje len na preukázateľné výrobné chyby spôsobené výrobcom, ktoré boli zistené ihneď po dodávke tovaru, alebo počas jeho používania.

■ Reklamácia sa nevzťahuje na poškodenie tovaru, ktoré vzniklo nedodržaním návodov a odporúčaní na používanie a ošetrovanie produktov, mechanickým poškodením výrobku, nesprávnym zaobchádzaním, neautorizovaným zásahom do výrobku alebo pôsobením živelnej pohromy.

■ Reklamáciu musí Spotrebiteľ oznámiť Predávajúcemu písomne (e-mailom alebo na adresu Predávajúceho). Reklamovaný tovar zašle alebo doručí Spotrebiteľ na vlastné náklady na adresu Predávajúceho (zásielky poslané na dobierku nebudú prijaté).

■ Miestom pre uplatnenie reklamácie je: Peter Kolačkovský, Čakanovce 86, 044 45 Čakanovce, e-mail: gitart.hm@gmail.com

■ Odporúčame Spotrebiteľovi informovať o vade Predávajúceho vopred e-mailom, prípadne telefonicky na +421 948 700 269. Predávajúci poradí, ako postupovať.

■ Pri reklamácii je potrebné, aby sa Spotrebiteľ preukázal dokladom o kúpe (faktúra), popísal presne vadu, ktorá je predmetom reklamácie.

■ Rozhodujúcim dátumom pre lehotu plynutia reklamačného konania je dátum uplatnenia reklamácie. Prvý deň lehoty je deň nasledujúci po dni uplatnenia reklamácie. Ak si Spotrebiteľ uplatní reklamáciu, Predávajúci je povinný ju vybaviť v zákonnej lehote najneskôr do 30 kalendárnych dní. Lehota sa posúva jedine v prípade, ak posledný deň lehoty pripadne na víkendový deň alebo štátny sviatok. Ak posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.

■ Na základe rozhodnutia Spotrebiteľa, ktoré zo svojich práv v zmysle § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje (viď. Práva spotrebiteľa pri uplatnení reklamácie), je Predávajúci povinní určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

■ Ukončením reklamačného konania je zaslanie písomnej informácie o spôsobe vybavenia reklamácie. Výzvou na plnenie sa rozumie skutočnosť, kedy Predávajúci Spotrebiteľa vyzve, aby si prišiel pre opravený výrobok, vrátené peniaze alebo pre odôvodnene zamietnutú reklamáciu.

■ Vybavením reklamácie je ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

■ Výzva na plnenie musí byť odoslaná do 30 dní od prijatia reklamácie. Výzva musí mať písomnú formu, a to buď formou listu alebo e-mailu.

11. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

Informácia pre Spotrebiteľa o možnosti využitia alternatívneho riešenia sporov (ARS) a platforme RSO.

■ Kupujúci – Spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu e-mailom, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva. Ak Predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia §12zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.

■ Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim Peter Kolačkovský, Čakanovce 86, 044 45 Čakanovce, IČO : 32461780 je Slovenská obchodná inšpekcia, Vrátna č. 3, 043 79 Košice, www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

■ Kupujúci – Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj použitím platformy riešenia sporov online (ďalej len ako „RSO“), ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm , kde Kupujúci - Spotrebiteľ pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti.

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

■ Všetky dojednania medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, strany sa dohodli, že vzťah sa riadi právom Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva Spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

■ Všetky práva k webovým stránkam Predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozvrhnutia stránky, fotiek, filmov, grafiky, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, prináležia Predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez súhlasu Predávajúceho.

■ Spotrebiteľ nesmie pri využívaní internetového obchodu používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať, či neoprávnene užívať, programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace internetový obchod a užívať internetový obchod alebo jeho časti, či softwarové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením či účelom.

■ Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná Predávajúcim v elektronickej podobe a nie je verejne prístupná.

■ Znenie obchodných podmienok môže Predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

Prílohou obchodných podmienok sú:

Vzorový formulár pre odstúpenie od zmluvy (Vzorový formulár pre OOZ)

Ochrana osobných údajov

 

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 30.05.2024

 

Vytvorené systémom www.webareal.sk

ZjRlYjV